Аксіологічні домінанти наукового світогляду професора Романа Гром'яка / Лановик М., Лановик З. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 6)

Lanovyk M., Lanovyk Z.
Axiological Dominants of Professor Hromyak's Critical Outlook


Cite:
Lanovyk, M., Lanovyk, Z. (2017). Axiological Dominants of Professor Hromyak's Critical Outlook. Word and time, 6, 63-72. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828454 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна