Неокласичний дискурс початку XX ст.: еволюція класичної традиції / Демська-Будзуляк Л. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 6)

Demska-Budzuliak L.
Neoclassical Discourse of the Early 20th Century: Evolution of Classical Tradition


Cite:
Demska-Budzuliak, L. (2017). Neoclassical Discourse of the Early 20th Century: Evolution of Classical Tradition. Word and time, 6, 90-97. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828458 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна