Поруч із ним ішли два велетні - білий і чорний (міфологічна основа оповідання Івана Франка "Як Юра Шикманюк брів Черемош") / Ільницький М. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 7)

Ilnytskyi M.
Two Giants Went Beside Him - the White One and the Black One (The Mythological Basis of the Story "How Yura Shykmanyuk Waded across Cheremosh" by Ivan Franko)


Cite:
Ilnytskyi, M. (2017). Two Giants Went Beside Him - the White One and the Black One (The Mythological Basis of the Story "How Yura Shykmanyuk Waded across Cheremosh" by Ivan Franko). Word and time, 7, 36-42. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828475 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна