Сакральна географія постмодерної прози (на матеріалі української й польської літератур) / Кропивко І. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 8)

Kropyvko I.
Sacred Geography of Postmodern Prose (Based on Ukrainian and Polish Literatures)


Cite:
Kropyvko, I. (2017). Sacred Geography of Postmodern Prose (Based on Ukrainian and Polish Literatures). Word and time, 8, 38-48. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828527 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна