Світлана Полякова. Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука: монографія. – Кіровоград: Кіровогр. вид. корпор. п-во ДАК "Укрвидавполіграфія”, 2009. – 200 с. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 8)

translit TransliterationSvitlana Poliakova. Stylovi dominanty opovidi v romanistytsi Borysa Kharchuka: monohrafiia. – Kirovohrad: Kirovohr. vyd. korpor. p-vo DAK "Ukrvydavpolihrafiia”, 2009. – 200 s.


Cite:
(2017). Svitlana Poliakova. Stylovi dominanty opovidi v romanistytsi Borysa Kharchuka: monohrafiia. – Kirovohrad: Kirovohr. vyd. korpor. p-vo DAK "Ukrvydavpolihrafiia”, 2009. – 200 s. Word and time, 8, 123 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828541 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна