Націєтворчі імперативи Трохима Зіньківського й Івана Франка: типологічний аспект / Кіраль С. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 10)

Kiral S.
Nation-Forming Imperatives of Trokhym Zinkivskyi and Ivan Franko: Typological Aspect


Cite:
Kiral, S. (2017). Nation-Forming Imperatives of Trokhym Zinkivskyi and Ivan Franko: Typological Aspect. Word and time, 10, 3-21. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828657 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна