Поезія Бориса Нечерди: невписуваність у літературний канон / Поліщук Я. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 10)

Polishchuk Ya.
Borys Necherda's Poetry: beyond Literary Canon


Cite:
Polishchuk, Ya. (2017). Borys Necherda's Poetry: beyond Literary Canon. Word and time, 10, 31-40. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828659 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна