Видатні діячі України. Михайло Іванович Драгомиров. Олександр Матвійович Лазаревський - уродженці м. Конотопа: Зб. наук. праць / Наук. ред. Заслужений працівник культури України, проф. Рева Н. М.; ред. колегія: Мокроусов А. І., Акічев Ш. М., Несвідоміна Н. В.; Відп. ред. – Мокроусов А. І. – Харків: Мачулін, 2016. – 144 с. / Рева Л. Г. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 10)

translit Transliteration


Reva L. H.
Vydatni diiachi Ukrainy. Mykhailo Ivanovych Drahomyrov. Oleksandr Matviiovych Lazarevskyi - urodzhentsi m. Konotopa: Zb. nauk. prats / Nauk. red. Zasluzhenyi pratsivnyk kultury Ukrainy, prof. Reva N. M.; red. kolehiia: Mokrousov A. I., Akichev Sh. M., Nesvidomina N. V.; Vidp. red. – Mokrousov A. I. – Kharkiv: Machulin, 2016. – 144 s.


Cite:
Reva, L. H. (2017). Vydatni diiachi Ukrainy. Mykhailo Ivanovych Drahomyrov. Oleksandr Matviiovych Lazarevskyi - urodzhentsi m. Konotopa: Zb. nauk. prats / Nauk. red. Zasluzhenyi pratsivnyk kultury Ukrainy, prof. Reva N. M.; red. kolehiia: Mokrousov A. I., Akichev Sh. M., Nesvidomina N. V.; Vidp. red. – Mokrousov A. I. – Kharkiv: Machulin, 2016. – 144 s. Word and time, 10, 40 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828660 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна