Білі плями української культури, або Гімнографія й сакральна монодія як виклик імперській політиці / Сиротинська Н. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 10)

Syrotynska N.
Blank Spots of Ukrainian Culture, or Hymnography and Sacred Monody as Challenge to Imperial Policy


Cite:
Syrotynska, N. (2017). Blank Spots of Ukrainian Culture, or Hymnography and Sacred Monody as Challenge to Imperial Policy. Word and time, 10, 68-76. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000828665 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна