Кінематографічна візуалізація простору в малій прозі Євгена Гуцала / Брайко О. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 1)

Braiko O.
Cinematographic Visualization of Space in Short Prose of Yevhen Hutsalo


Cite:
Braiko, O. (2017). Cinematographic Visualization of Space in Short Prose of Yevhen Hutsalo. Word and time, 1, 36-46. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000829189 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна