Оніричний хронотоп казок Валерія Шевчука (на матеріалі збірки "Панна квітів") / Дибовська О. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 1)

Dybovska O.
Oneiric Chronotope of Yaleriy Shevchuk's Fairytales (Based on the Collection "The Lady of Flowers")


Cite:
Dybovska, O. (2017). Oneiric Chronotope of Yaleriy Shevchuk's Fairytales (Based on the Collection "The Lady of Flowers"). Word and time, 1, 47-54. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000829190 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна