Комедійний жанр у драматургічній творчості Сидора Воробкевича / Шубравська О. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 1)

Shubravska O.
Comedy among Sydir Vorobkevych's Dramatic Works


Cite:
Shubravska, O. (2017). Comedy among Sydir Vorobkevych's Dramatic Works. Word and time, 1, 88-97. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000829196 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна