Сексофонія Ельфріди Єлінек / Голобородько Я. (2017)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2017, 1)

Holoborodko Ya.
Sexophony of Elfriede Jelinek


Cite:
Holoborodko, Ya. (2017). Sexophony of Elfriede Jelinek. Word and time, 1, 98-103. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000829198 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна