Маловідома сторінка біографії Олени Пчілки (перший київський період) / Іскорко-Гнатенко В. (2016)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2016, 9)

Iskorko-Hnatenko V.
Little known page of Olena Pchilka's biography (the first Kyiv period)


Cite:
Iskorko-Hnatenko, V. (2016). Little known page of Olena Pchilka's biography (the first Kyiv period). Word and time, 9, 103-109. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000829838 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна