До джерел національної ідентичності (Іванишин М. В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: Монографія. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 208 с.) / Сенета М. (2016)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2016, 2)

Seneta M.
To the sources of national identity


Cite:
Seneta, M. (2016). To the sources of national identity. Word and time, 2, 117-119. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000830070 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна