"Тренос" Мелетія Смотрицького в діалозі із сучасністю / Астаф'єв О. (2016)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2016, 7)

Astafiev O.
"Trenos" by Meletiy Smotrytsky in dialogue with modernity


Cite:
Astafiev, O. (2016). "Trenos" by Meletiy Smotrytsky in dialogue with modernity. Word and time, 7, 34-46. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000830233 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна