Інтерсуб'єктивність художніх світів письменників-модерністів у сучасному компендіумі / Малиновський А. (2016)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2016, 7)

Malynovskyi A.
Intersubjectivity of artistic worlds of modernist writers in modern compendium


Cite:
Malynovskyi, A. (2016). Intersubjectivity of artistic worlds of modernist writers in modern compendium. Word and time, 7, 115-123. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000830244 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна