Твір "Sowita wina" ("Подвійна вина") митрополита Велямина Рутського в історії полемічної літератури / Ткачук Р. (2015)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2015, 1)

Tkachuk R.
Metropolitan Veliamyn Rutsky's "Sowita wina" ("The Double Guilt") in the history of polemic literature


Cite:
Tkachuk, R. (2015). Metropolitan Veliamyn Rutsky's "Sowita wina" ("The Double Guilt") in the history of polemic literature. Word and time, 1, 64-71. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000831926 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна