У річищі ідейних протиборств: Тарас Шевченко в національній свідомості українців XX — XXІ століть / Вертій О. (2015)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2015, 9)

Vertii O.
In the context of ideological confrontations: Taras Shevchenko in national consciousness of Ukrainians of the 20th and 21st centuries


Cite:
Vertii, O. (2015). In the context of ideological confrontations: Taras Shevchenko in national consciousness of Ukrainians of the 20th and 21st centuries. Word and time, 9, 13-22. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832368 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна