Драматургічне мистецтво Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) у метапоетичному дискурсі / Поліщук К. (2015)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2015, 9)

Polishchuk K.
The dramatic art of Ivan Tobilevych (Karpenko-Karyi) in the discourse of metapoetics


Cite:
Polishchuk, K. (2015). The dramatic art of Ivan Tobilevych (Karpenko-Karyi) in the discourse of metapoetics. Word and time, 9, 102-106. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832383 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна