Уснословеснознавство Івана Франка: підсумки і перспективи (Святослав Пилипчук. Фольклористична концептосфера Івана Франка: Монографія. − Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. − 466 с.) / Вертій О. (2014)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2014, 11)

Vertii O.
Ivan Franko's folklore studies: results and prospects


Cite:
Vertii, O. (2014). Ivan Franko's folklore studies: results and prospects. Word and time, 11, 113-118. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832751 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна