Літературознавчий дискурс мовознавця (Пахолок З. О. Гносеологічний і онтологічний статус категорії повторюваності: мовний і мовленнєвий виміри: Монографія. — Луцьк: Вежа-Друк, 2013. — 684 с.) / Бернадська Н. (2014)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2014, 6)

Bernadska N.
The linguist's literary studies


Cite:
Bernadska, N. (2014). The linguist's literary studies. Word and time, 6, 114-117. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000832891 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна