Семен Гулак-Артемовський: життєві і творчі колізії / Гаджилова Г. (2013)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2013, 4)

Hadzhylova H.
Semen Hulak-Artemovsky: Biographic and artistic collisions


Cite:
Hadzhylova, H. (2013). Semen Hulak-Artemovsky: Biographic and artistic collisions. Word and time, 4, 17-27. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834262 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна