Осмислення мистецтва у вісниківців та Ганса Зедльмаєра: герменевтичні паралелі / Іванишин П. (2013)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2013, 7)

Ivanyshyn P.
Visnykivtsi's and Hans Sedlmayr's views on art: Hermeneutic parallels


Cite:
Ivanyshyn, P. (2013). Visnykivtsi's and Hans Sedlmayr's views on art: Hermeneutic parallels. Word and time, 7, 31-37. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834381 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна