Роман В. Винниченка "Заповіт батьків" у діалозі з російською реалістичною традицією й неонатуралістичним дискурсом / Брайко О. (2013)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2013, 11)

Braiko O.
V. Vynnychenko's novel "A Parental Testament" in a dialog with Russian realism's tradition and the neonaturalist discourse


Cite:
Braiko, O. (2013). V. Vynnychenko's novel "A Parental Testament" in a dialog with Russian realism's tradition and the neonaturalist discourse. Word and time, 11, 30-49. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834447 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна