Коментоване факсимільне видання "Гайдамаків" Т. Шевченка і монографічне прочитання поеми ("Гайдамаки": (Факсимільне вид. Історія книжки. Інтерпретація (У 3 кн.)). Гайдамаки. Поема Т. Шевченка. – СПб., 1841. – 131 с. (Факсимільне вид. – К.: Критика, 2013) Федорук О. Перше видання Шевченкових "Гайдамаків": Історія книжки. – К.: Критика, 2013. – 152 с. Грабович Г. Шевченкові "Гайдамаки": Поема і критика. – К.: Критика, 2013. – 360 с.) / Боронь О. (2013)
Ukrainian

English  Word and time   /     Issue (2013, 12)

Boron O.
Commented facsimile edition of Taras Shevchenko's "The Haidamaks" and the monographic reading of the poem


Cite:
Boron, O. (2013). Commented facsimile edition of Taras Shevchenko's "The Haidamaks" and the monographic reading of the poem. Word and time, 12, 109-113. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834484 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна