Пейзажні увиразнення у малій прозі Якова Жарка / Ципнятова І. (2017)
Ukrainian

English  Philological Discourse   /     Issue (2017, 6)

Tsypniatova I.
Landscape Sensations in the Little Prose of Yakov Zhark


Cite:
Tsypniatova, I. (2017). Landscape Sensations in the Little Prose of Yakov Zhark. Philological Discourse, 6, 181-191. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834762 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна