Національне письменство у світлі онтологічних проблем (Ткаченко Т. І. Онтологічний вимір української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть: монографія. Київ: Освіта України, 2017. 470 с.) / Кизилова В. (2017)
Ukrainian

English  Philological Discourse   /     Issue (2017, 6)

Kyzylova V.
National Writers in the Light of Ontological Problems (Tkachenko T. I. Ontological Dimension of Ukrainian Small Prose of the end XIX–XX centuries: Monography. Kyiv: Education of Ukraine, 2017. 470 p.)


Cite:
Kyzylova, V. (2017). National Writers in the Light of Ontological Problems (Tkachenko T. I. Ontological Dimension of Ukrainian Small Prose of the end XIX–XX centuries: Monography. Kyiv: Education of Ukraine, 2017. 470 p.). Philological Discourse, 6, 281-284. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000834773 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна