Захисні футерівки барабанних млинів: сучасний стан та перспективи розвитку / Цаніді І. М., Калганков Є. В. (2017)
Ukrainian

English  Geo-Technical Mechanics   /     Issue (2017, 133)

Tsanidi I. M., Kalhankov Ye. V.
Protective lining of drum mills: modern status and prospects of development


Cite:
Tsanidi, I. M., Kalhankov, Ye. V. (2017). Protective lining of drum mills: modern status and prospects of development. Geo-Technical Mechanics, 133, 75-80. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000835292 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна