Анатолій Михайлович Самойленко (до 80-річчя від дня народження) / Березанський Ю. М., Королюк В. С., Луковський І. О., Макаров В. Л., Марченко В. О., Пастур Л. А., Перестюк М. О., Хруслов Є. Я., Шарковський О. М., Бойчук О. А., Гутлянський В. Я., Кочубей А. Н., Кушнір Р. М., Нікітін А. Г., Портенко М. І., Антонюк О. В., Парасюк І. О., Ронто М. Й., Ткаченко В. І., Трофімчук С. І. (2018)
Ukrainian

English  Ukrainian Mathematical Journal   /     Issue (2018, 70 (1))

Berezanskyi Yu. M., Koroliuk V. S., Lukovskyi I. O., Makarov V. L., Marchenko V. O., Pastur L. A., Perestiuk M. O., Khruslov Ye. Ya., Sharkovskyi O. M., Boichuk O. A., Hutlianskyi V. Ya., Kochubei A. N., Kushnir R. M., Nikitin A. H., Portenko M. I., Antoniuk O. V., Parasiuk I. O., Ronto M. Y., Tkachenko V. I., Trofimchuk S. I.
Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday)


Cite:
Berezanskyi, Yu. M., Koroliuk, V. S., Lukovskyi, I. O., Makarov, V. L., Marchenko, V. O., Pastur, L. A., Perestiuk, M. O., Khruslov, Ye. Ya., Sharkovskyi, O. M., Boichuk, O. A., Hutlianskyi, V. Ya., Kochubei, A. N., Kushnir, R. M., Nikitin, A. H., Portenko, M. I., Antoniuk, O. V., Parasiuk, I. O., Ronto, M. Y., Tkachenko, V. I., Trofimchuk, S. I. (2018). Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 80th birthday). Ukrainian Mathematical Journal, 70 (1), 3-6. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000837273 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна