Гетерогенно-каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій продуктів піролізу вуглеводневої сировини / Ворончак Т. О., Піх З. Г., Никулишин І. Є., Рипка Г. М. (2012)
Ukrainian

English  Catalysis and Petrochemistry   /     Issue (2012, 20)

Voronchak T. O., Pikh Z. H., Nykulyshyn I. Ye., Rypka H. M.
Heterogeneous catalytic oligomerization of olefine-containing fractions of raw hydrocarbons pyrolysis products


Cite:
Voronchak, T. O., Pikh, Z. H., Nykulyshyn, I. Ye., Rypka, H. M. (2012). Heterogeneous catalytic oligomerization of olefine-containing fractions of raw hydrocarbons pyrolysis products. Catalysis and Petrochemistry, 20, 125-130. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000843227 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна