Адсорбційні властивості шунгіту в процесі очищення водно-спиртових розчинів / Мельник Л. М., Ткачук Н. А., Турчун О. В., Діюк В. Е., Іщенко О. В., Бєда О. А., Кістерська Л. Д., Логінова О. Б., Лисовенко С. О., Гонтар О. Г., Гаращенко В. В. (2017)
Ukrainian

English  Superhard Materials   /     Issue (2017, 6)

Melnyk L. M., Tkachuk N. A., Turchun O. V., Diiuk V. E., Ishchenko O. V., Bieda O. A., Kisterska L. D., Lohinova O. B., Lysovenko S. O., Hontar O. H., Harashchenko V. V.
Adsorption properties of shungite in purification of water-alcohol solutions


Cite:
Melnyk, L. M., Tkachuk, N. A., Turchun, O. V., Diiuk, V. E., Ishchenko, O. V., Bieda, O. A., Kisterska, L. D., Lohinova, O. B., Lysovenko, S. O., Hontar, O. H., Harashchenko, V. V. (2017). Adsorption properties of shungite in purification of water-alcohol solutions. Superhard Materials, 6, 59-66. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000850201 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна