Theoretical consideration of plasma energy transfer to the rock mass / Makeyev S. Yu., Osenniy V. Ya., Ryzhov G. A., Osennyaya N. V., Holyavik O. V. (2016)
UkrainianEnglish

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна