Дедикація Лаврентія Крщоновича "Кіот срібнокований" (підготовка до друку, коментар та переклад із польської та латинської мов о. Юрія Мицика та Ольги Циганок) (2017)
Ukrainian

English  Siverian Chronicle   /     Issue (2017, 3)

translit TransliterationDedykatsiia Lavrentiia Krshchonovycha "Kiot sribnokovanyi" (pidhotovka do druku, komentar ta pereklad iz polskoi ta latynskoi mov o. Yuriia Mytsyka ta Olhy Tsyhanok)


Cite:
(2017). Dedykatsiia Lavrentiia Krshchonovycha "Kiot sribnokovanyi" (pidhotovka do druku, komentar ta pereklad iz polskoi ta latynskoi mov o. Yuriia Mytsyka ta Olhy Tsyhanok). Siverian Chronicle, 3, 111-119 http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000853120 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна