Поняттєва співвіднесеність лінгводидактичних термінів робота з текстом і робота над текстом / Омельчук С. (2017)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2017, 4)

Omelchuk S.
The conceptual correlation of linguistic didactic terms work with text and work on text


Cite:
Omelchuk, S. (2017). The conceptual correlation of linguistic didactic terms work with text and work on text. Ukrainian Language, 4, 98-108. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000854147 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна