Алелопатичні основи високопродуктивних агрофітоценозів інтродукованих ароматичних рослин у творчій спадщині Л. Д. Юрчак / Вергунов В. А., Юрчак Е. В. (2017)
Ukrainian

English  Agricultural microbiology   /     Issue (2017, 26)

Verhunov V. A., Yurchak E. V.
Allelopathy bases of highly productive agrophytocenoses of introduced aromatic plants in the creative heritage of L. D. Yurchak


Cite:
Verhunov, V. A., Yurchak, E. V. (2017). Allelopathy bases of highly productive agrophytocenoses of introduced aromatic plants in the creative heritage of L. D. Yurchak. Agricultural microbiology, 26, 68-75. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000857309 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна