Моделі хвильових процесів в об'єктах кінцевих розмірів та їхнє використання для діагностики електротехнічного обладнання / Герцик С. М., Городжа А. Д., Мислович М. В., Подольцев О. Д., Сисак Р. М., Трощинський Б. О. (2018)
Ukrainian

English  Technical Electrodynamics   /     Issue (2018, 2)

Hertsyk S. M., Horodzha A. D., Myslovych M. V., Podoltsev O. D., Sysak R. M., Troshchynskyi B. O.
Models of wave processes in objects of limited form and their use for diagnostics of electrotechnical equipment


Cite:
Hertsyk, S. M., Horodzha, A. D., Myslovych, M. V., Podoltsev, O. D., Sysak, R. M., Troshchynskyi, B. O. (2018). Models of wave processes in objects of limited form and their use for diagnostics of electrotechnical equipment. Technical Electrodynamics, 2, 86-94. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000858647 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна