Морфологічні й агрохімічні показники літоземів під лісовими насадженнями на рекультивованих землях Житомирського Полісся / Струтинський О. В., Тарнопільський П. Б. (2017)
Ukrainian

English  Forestry and Forest Melioration   /     Issue (2017, 131)

Strutynskyi O. V., Tarnopilskyi P. B.
Morphological and agrochemical characteristics of lithozems under forest plantations on recultivated lands in Zhytomyr Polissia


Cite:
Strutynskyi, O. V., Tarnopilskyi, P. B. (2017). Morphological and agrochemical characteristics of lithozems under forest plantations on recultivated lands in Zhytomyr Polissia. Forestry and Forest Melioration, 131, 113-122. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000869701 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна