Терапевтична ефективність дієтичних добавок Фітосил-С та Фітосил-С+ при лікуванні синдрому залежності від алкоголю, спричиненого посттравматичним стресовим розладом / Пострелко В. М., Барвінченко В. М., Ліпковська Н. О., Картель М. Т. (2017)
Ukrainian

English  Surface   /     Issue (2017, 9)

Postrelko V. M., Barvinchenko V. M., Lipkovska N. O., Kartel M. T.
Therapeutic efficiency of dietary additives phytosil-S and phytosil-S+ in threatment of alcohol dependence syndrome caused by a posttraumatic stress disorded


Cite:
Postrelko, V. M., Barvinchenko, V. M., Lipkovska, N. O., Kartel, M. T. (2017). Therapeutic efficiency of dietary additives phytosil-S and phytosil-S+ in threatment of alcohol dependence syndrome caused by a posttraumatic stress disorded. Surface, 9, 248-255. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000875877 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна