Рец.: Ворончук І. Населення Волині в 16 – першій половині 17 ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Нац. НДІ українознав. та всесвіт. історії. – К., 2012. – 712 с / Потапенко С. П. (2013)
Ukrainian

English  Genealogical Memoirs   /     Issue (2013, 11)

Potapenko S. P.
Review : Voronchuk I. Population of Volynia in the 16th - first half of the 17th c.: family, household, demographic factors. Kyiv, 2012


Cite:
Potapenko, S. P. (2013). Review : Voronchuk I. Population of Volynia in the 16th - first half of the 17th c.: family, household, demographic factors. Kyiv, 2012. Genealogical Memoirs, 11, 105-106. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000878725 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна