Стан проблеми щодо проведення багатокритеріального аналізу безпеки об'єктів із радіаційно-ядерними технологіями / Деренговський В. В., Носовський А. В. (2018)
Ukrainian

English  Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl   /     Issue (2018, 30)

Derenhovskyi V. V., Nosovskyi A. V.
State of the problem of multi-criterial safety analysis of objects with radiation-nuclear technologies


Cite:
Derenhovskyi, V. V., Nosovskyi, A. V. (2018). State of the problem of multi-criterial safety analysis of objects with radiation-nuclear technologies. Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl, 30, 31-39. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000879273 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна