Національна бібліотека України імені В. I. Вернадського як центр підготовки кадрів вищої кваліфікації та розвитку нових наукових напрямів у бібліотечній та архівній галузях в Україні (1993 – 2018). 2. Підготовка бібліотечних кадрів вищої кваліфікації у руслі нових пріоритетів діяльності НБУВ у 2011 – 2018 рр. / Онищенко О., Дубровіна Л. (2018)
Ukrainian

English  Bibliotechnyi visnyk   /     Issue (2018, 3)

Onyshchenko O., Dubrovina L.
Vernadsky National Library of Ukraine as the Center for Personnel Training in Higher Qualification and Development of New Scientific Directions in the Library and Archival Sectors in Ukraine (1993 – 2018). 2. Training of Library Staff in Higher Qualification in the Framework of New Priorities of Activity for VNLU in 2011 – 2018


Cite:
Onyshchenko, O., Dubrovina, L. (2018). Vernadsky National Library of Ukraine as the Center for Personnel Training in Higher Qualification and Development of New Scientific Directions in the Library and Archival Sectors in Ukraine (1993 – 2018). 2. Training of Library Staff in Higher Qualification in the Framework of New Priorities of Activity for VNLU in 2011 – 2018. Bibliotechnyi visnyk, 3, 3-11. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000881294 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна