Иммуногистохимические факторы прогноза рака эндометрия / Михановский А. А., Теплова М. А., Круговая И. Н., Харченко Ю. В., Щит Н. Н., Федоренко Н. В., Моисеенко Ю. А. (2018)
Ukrainian

English  International medical journal   /     Issue (2018, 24 (2))

Mikhanovskij A. A., Teplova M. A., Krugovaja I. N., Kharchenko Ju. V., Shchit N. N., Fedorenko N. V., Moiseenko Ju. A.
Immunohistochemical factors of endometrial cancer prognosis


Cite:
Mikhanovskij, A. A., Teplova, M. A., Krugovaja, I. N., Kharchenko, Ju. V., Shchit, N. N., Fedorenko, N. V., Moiseenko, Ju. A. (2018). Immunohistochemical factors of endometrial cancer prognosis. International medical journal, 24 (2), 49-52. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000885904 [In Russian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна