Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століття та утворення Молдавського князівства / Скочиляс І. (2011)
Ukrainian

English  Kniazha doba: istoriia i kultura   /     Issue (2011, 5)

Skochylias I.
Halych after Halych: Ponyzzya (Ruso-Vlakhiya ) in the XII–XIV th centuries and formation of Moldavian principality


Cite:
Skochylias, I. (2011). Halych after Halych: Ponyzzya (Ruso-Vlakhiya ) in the XII–XIV th centuries and formation of Moldavian principality. Kniazha doba: istoriia i kultura, 5, 29-72. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000888993 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна