Експериментальні дослідження течії газу в плоскій моделі ротаційного детонаційного ракетного двигуна / Василів С. С., Грушко В. О., П'ясецький М. Ю. (2017)
Ukrainian

English  Technical mechanics    /     Issue (2017, 1)

Vasyliv S. S., Hrushko V. O., Piasetskyi M. Yu.
Experimantal investigations into gas flow in plane model of rotary detonation rocket engine


Cite:
Vasyliv, S. S., Hrushko, V. O., Piasetskyi, M. Yu. (2017). Experimantal investigations into gas flow in plane model of rotary detonation rocket engine. Technical mechanics , 1, 47-56. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000889348 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна