Радіометр для вимірювання гамма-випромінювання, бета-частинок та нейтронів на базі дозиметра ДРГ-05М / Венедиктов В. М., Шевель В. М., Лібман В. А. (2021)
Ukrainian

English  Nuclear physics and atomic energy   /     Issue (2021, 22 (1))

Venedyktov V. M., Shevel V. M., Libman V. A.
Radiometer for measuring gamma-radiation, beta-particles and neutrons based on DRG-05M dosimeter


Cite:
Venedyktov, V. M., Shevel, V. M., Libman, V. A. (2021). Radiometer for measuring gamma-radiation, beta-particles and neutrons based on DRG-05M dosimeter. Nuclear physics and atomic energy, 22 (1), 99-103. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001276966 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна