Підготовка майбутніх фахівців зі спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": до питання формування фонду навчальної літератури / Бачинська Н., Клименко О. (2021)
Ukrainian

English  Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine   /     Issue (2021, 62)

Bachynska N., Klymenko O.
Education of future specialists in specialty 029 "Information, library and archival affairs": on the issue of formation the educational literature fund


Cite:
Bachynska, N., Klymenko, O. (2021). Education of future specialists in specialty 029 "Information, library and archival affairs": on the issue of formation the educational literature fund. Academic Papers of Vernadsky National Library of Ukraine, 62, 11-27. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001278642 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна