Дослідження вилуговування важких металів із продуктів феритизаційної переробки гальванічних шламів / Самченко Д. М., Потапенко Л. І., Кочетов Г. М., Ковальчук О. Ю., Васильєв А., Нечипор О. М. (2021)
Ukrainian

English  Environmental safety and natural resources   /     Issue (2021, 3)

Samchenko D. M., Potapenko L. I., Kochetov H. M., Kovalchuk O. Yu., Vasyliev A., Nechypor O. M.
Research of heavy metals leaching from sediments after feritization processing of galvanic sludge


Cite:
Samchenko, D. M., Potapenko, L. I., Kochetov, H. M., Kovalchuk, O. Yu., Vasyliev, A., Nechypor, O. M. (2021). Research of heavy metals leaching from sediments after feritization processing of galvanic sludge. Environmental safety and natural resources, 3, 76-87. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001287091 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна