Магнитное состояние манганитного нанокомпаунда La0,8Mn1,04O3,5 / Сиренко В. А., Рыкова А. И., Еременко А. В. (2013)
Ukrainian

English  Low Temperature Physics   /     Issue (2013, 39 (8))

Sirenko V. A., Rykova A. I., Eremenko A. V.
Magnetic state of the manganite nanocompound La0.8Mn1.04O3.5


Cite:
Sirenko, V. A., Rykova, A. I., Eremenko, A. V. (2013). Magnetic state of the manganite nanocompound La0.8Mn1.04O3.5. Low Temperature Physics, 39 (8), 926-929. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001292494 [In Russian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна