Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі. Рецензія на: Архангельська А. М. Femina cognita. Українська жінка у слові і словнику. Київ, 2019 / Брус М. П. (2021)
Ukrainian

English  Ukrainian Language   /     Issue (2021, 2)

Brus M. P.
Modern feminization of the Ukrainian language in the sociolinguistic dimension. Review of: Arkhanhelska, Alla (2019). Femina cognita. Ukrainian woman in a word and dictionary. Kyiv (in Ukrainian)


Cite:
Brus, M. P. (2021). Modern feminization of the Ukrainian language in the sociolinguistic dimension. Review of: Arkhanhelska, Alla (2019). Femina cognita. Ukrainian woman in a word and dictionary. Kyiv (in Ukrainian). Ukrainian Language, 2, 127-133. http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0001293948 [In Ukrainian].

 

Інститут інформаційних технологій НБУВ


+38 (044) 525-36-24
Голосіївський просп., 3, к. 209
м. Київ, 03039, Україна